کامفن اختلاف استقلال استقلال تراکتور

کامفن: اختلاف استقلال استقلال تراکتور پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

تبديل تهديد کم‌آبي به وقت

کم آبي و خشک سالي پديده اي ناخوشايند هست؛ ولی اگر از زاويه اي ديگر به عنوان نگريسته شود، مي توان اين تهديد را با درايت به پنجره فرصتی براي شروع تغيير..

ادامه مطلب