کامفن اختلاف استقلال استقلال تراکتور

کامفن: اختلاف استقلال استقلال تراکتور پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بهانه‌ای جهت جدال انتخاباتی , سفره مردم

از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته شد تا از برنامه‌های خود جهت حفظ حقوق کشور عزیزمان ایران در عنوان هسته‌ای و راهکارهایشان جهت ممانعت از نقض تعهدات برجام بگویند. د

بهانه‌ای جهت جدال انتخاباتی , سفره مردم

سفره مردم؛ بهانه ای جهت جدال انتخاباتی

عبارات مهم : اقتصادی

از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته شد تا از برنامه های خود جهت حفظ حقوق کشور عزیزمان ایران در عنوان هسته ای و راهکارهایشان جهت ممانعت از نقض تعهدات برجام بگویند. در این بین گرچه برجام از سوی طرفین، قابل احترام بود ولی جهت گیری هایی نیز وجود داشت که از عدم آشنایی کافی بخشی از جامعه از آنچه در نتیجه لغو تحریم ها به دست آمده، استفاده کرده و پای سفره های خالی مردم را با وجود اجرایی شدن برجام به میان آورد.

به گزارش ایسنا، در دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری گرچه عنوان مهم اقتصادی نبود ولی به روال قبل بازهم جریان به این سمت حرکت کرد به خاص زمانی که عنوان برجام، دستاوردها و حفظ حقوق کشور عزیزمان ایران در اجرای آن مطرح شد.

بهانه‌ای جهت جدال انتخاباتی , سفره مردم

برخی کاندیداها در موضع گیری خود برابر برجام، از آن به عنوان “چکی که باید رفت آن را نقد کرد ولی دولت به هیچ وجه توانایی دریافت مبلغ این چک را ندارد یاد کردند. در عین حال که از کارایی برجام انتقاد کرده و با طرح این پرسش که بعد از تصویب برجام چه اتفاقی افتاد؟، به سوی عنوان مسایلی عام پسند و البته نه چندان منطقی حرکت کردند. عنوان شد که دولت قول داد تمام تحریم ها برداشته می شود ولی هیچ اتفاقی در سفره مردم رخ نداد. در عین حال که خطاب به مردم از آنها پرسش کردند که بعد از تصویب برجام در زندگی شما، در کسب و کار شما چه تغییری رخ داد؟ آیا مسئله رکود یا اشتغال و سایر پرسشها شما حل شد؟ “

همچنین در بیانات برجامی نامزدها این نیز مورد تاکید قرار داده شد که “ما در اجرای برجام چه کرده ایم؟ آثار اجرای برجام جهت مردم ما چه بوده است؟ معنای برجام این بود که گشایشی در کار اقتصادی صورت می گیرد ولی امروز هنگامی که از مردم در این باره پرسش کنیم به اتفاق معتقدند که این اتفاق نیفتاده هست. “

از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته شد تا از برنامه‌های خود جهت حفظ حقوق کشور عزیزمان ایران در عنوان هسته‌ای و راهکارهایشان جهت ممانعت از نقض تعهدات برجام بگویند. د

مشخص است همانطوری که بارها مدیران دولت و البته کارشناسان بر آن تاکید داشته اند تحریم هایی که طی سالها شدت گرفته و به اوج رسیده، به یکباره توانایی برگشت شرایط به گذشته را نخواهد داشت و بدست آوردن تمامی دست آوردهای ناشی از برجام وقت بر خواهد بود. به عبارتی آنچه که در نتیجه برجام در بدست آمده و می تواند در حوزه اقتصادی و معاش مردم موثر باشد در فاصله ای کوتاه آثار خود را نشان نخواهد داد و نیاز به گذر وقت دارد.

این در حالی است که تا کنون و در فاصله حدود یک سال و چهار ماهی که از اجرای برجام گذشته در حوزه های متفاوت اقتصادی تغییراتی ایجاد شده است و تنها در مواردی محدود از جمله بانک ها است که همچنان و بنابر دلایلی تمامی آنچه که مورد انتظار بوده است محقق نشد به طوری که در بین بانک های بزرگ هنوز اعتماد کافی جهت ورود به ایجاد ارتباط با بانکهای ایرانی ایجاد نشده هست. اصل این ماجرا نیز به کارشکنی های طرف آمریکایی و ترساندن آن جهت چنین بانک هایی بر می گردد. موضوعی که البته ظریف-رئیس دستگاه دیپلماسی- مورد تاکید قرار داده و گفته که بارها در این باره در مذاکرات و جلسات با طرف های برجام بحث شده است و کارشکنی ها اعلام شده است است.

دستاوردهای اقتصادی برجام

بهانه‌ای جهت جدال انتخاباتی , سفره مردم

با این حال شاید مناسب باشد به بهانه موضع گیری های انتخاباتی اخیر در رابطه با برجام و استفاده ای که در فضای موجود از مردم جهت نشان دادن شرایط بعد از برجام می شود، بخشی از آنچه که با اجرای این سند دچار عوض کردن شد، مورد مروری قرار گیرد.

_نفت به عنوان عامل مهم درآمدهای ارزی کشور عزیزمان ایران و به نوعی بخش مهم تشکیل دهنده بودجه قوه مجریه در سالهای گذشته است که در وقت تحریم های چنان دستخوش عوض کردن و کم کردن صادرات شد.

از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته شد تا از برنامه‌های خود جهت حفظ حقوق کشور عزیزمان ایران در عنوان هسته‌ای و راهکارهایشان جهت ممانعت از نقض تعهدات برجام بگویند. د

طبق گفته وزیر امور خارجه کشورمان، اگر توافق ژنو رخ نمی داد و تحریم ها هم چنان تمدید و ادامه دار می شد، اکنون فروش نفت به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه و حتی به مرز صفر می رسید. اگر برجام به دست نمی آمد و اجرایی نمی شد، آن گاه با روندی که تحریم ها طی می کرد حتی اگرتوافق ژنو ثبت شده است بود باز هم فروش نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز می رسید و در همین حد متوقف می شد. ظریف، تاکید دارد که در این شرایط در نهایت درآمدها به شدت کم کردن یافته و به طور حتم آینده سهمگینی در انتظار مردم به خاص اقشار ضعیف بود.

اما با اجرایی شدن برجام در حال حاضر میزان تولید نفت به بیش از ۴.۵ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به بالغ بر ۲.۶ میلیون بشکه رسیده است.

بهانه‌ای جهت جدال انتخاباتی , سفره مردم

_ ورود درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز از دیگر چالشهای وقت تحریم ها بود که با توجه به قطع روابط کارگزاری بانک ها، جابجایی درآمد به گونه ای متوقف شده است بود ولی در حال حاضر بانک درآمدهای ارزی که قبلا بلوکه شده است بود وارد حساب های بانک مرکزی می شود و در دسترس قرارگرفته است.

_ در حوزه بانکی که عمده فشارهای تحریم بر آن بود اکنون اوضاع روابط کارگزاری گرچه به مانند قبل از تحریم ها نیست ولی در قیاس به طول این دوران متفاوت شده است هست. این در حالی است که تا قبل از اعمال تحریم ها و قبل از سال ۱۳۸۶، بانک های ایرانی با بخش قابل توجهی از بانک های غیر آمریکایی روابط کارگزاری داشتند که بیش از ۶۰۰ رابطه کارگزاری بود و در دوران تحریم عمده آن از بین رفته و به حدود ۵۰ مورد رسید. ولی بعد از برجام روابط کارگزاری به مرز ۷۰۰ مورد رسیده که با حدود ۲۴۰ بانک دنیا برقرار شده است است.

روابط کارگزاری بانک ها از مهمترین مسایل آنها در حوزه بین الملل است که جابجایی و نقل و انتقال ارزی در صدر کارها انجام شده است با آن خواهد بود که حوزه تجارت را مورد توجه قرار می دهد و موجب کم کردن هزینه نقل و انتقال پول که در دوران تحریم به شدت زیاد کردن یافته بود می شود. در عین حال که در نتیجه این اقدام گشایش ال سی نیز از سر گرفته شد.

_بانک مرکزی که پیش از سال ۱۳۸۷، دارای حدود ۲۰۶ فقره حساب و ۴۶ کارگزار و ۷۵ فقره حساب ارزی بود، در دوران تحریم با افت قابل توجهی دراین رابطه همراه شده است و تعداد حسابهای آن به ۴۶ مورد و نزد ۱۲ بانک نه چندان نیرومند در کشورهای چین، روسیه و بلاروس رسید. با این حال بعد از برجام و در مدت گذشته امکان گشایش حساب های یکسان با سایر بانک های مرکزی دنیا فراهم شده است در حال حاضر این بانک دارای ۸۵ فقره حساب کارگزاری فعال نزد ۵۱ بانک متفاوت است.

_برقراری اربتاط بانک ها با سوئیفت؛ ارتباط اکثر بانک های ایرانی در دوران تحریم با سوئیفت قطع شده است بود و از مکانیزم های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار جهت خبر رسانی مالی استفاده می کردند ولی با لغو تحریم ها و اتصال به این شبکه اکنون خبر های بانکی ایمن تر و با کمترین هزینه مبادله می­شود.

_درحالی تا قبل از تحریم ها محدودیتی جهت تامین اسکناس، طلا و فلزات گران بها جهت کشور عزیزمان ایران از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی وجود نداشت که در دوران شدت یافتن تحریم، انجام این کار جز با صرف هزینه ­های بسیار و پذیرش ریسک­ های جدی ممکن نبود. این در حالی است که در نتیجه اجرایی شدن برجام اکنون امان انجام کلیه این امور از طریق اشخاص غیر آمریکایی وجود دارد.

_ تأمین مالی پروژه ­های عمرانی و تولیدی نیز در نتیجه لغو تحریم ها امکان پذیر شد به طوری که با توجه به اصلاح رتبه اعتباری کشور، حل و فصل تعهدات معوق سابق و برقراری روابط کارگزاری بانکی، امکان استفاده از منابع مالی خارجی مجددا برقرار شده است و مذاکرات متعددی با کشورهای متفاوت در این خصوص انجام شده است هست. بعضی از طرف ها میزان اعتبار قابل تخصیص به کشور عزیزمان ایران را اعلام کرده و بعضی مذاکرات در خصوص شرایط تخصیص اعتبار در حال انجام است.

_ در حوزه حمل ونقل نیز باید یادآور شد که تحریم های همه جانبه موجب ایجاد معضلاتی بزرگ در صنعت هوایی، دریایی و ریلی شده است بود که باعث شد ظرفیت های مهم این حوزه ها مغفول بماند، ولی بعد از برجام درکشتیرانی و بیمه اتفاقات دیگری افتاد و به گفته مسئولان اوضاع تا حد زیادی به حالت قبل برگشته هست، به طور ی که اکنون پرسشها بیمه ای، استفاده از پرچم، رتبه بندی و امثال آن در این بخش با مشکلی همراه نیست.

در حالی انتقاداتی نسبت به عدم کارایی برجام در اقتصاد مطرح می شود که چندی پیش وزیر امور خارجه کشورمان با مورد اشاره قرار دادن دستاورهای اقتصادی برجام بر ضرورت همکاری و تلاش تمامی فعالان اقتصادی جهت کمک به بهره مندی از وقت های ایجاد شده است بعد از دست یافتن به توافق هسته ای تاکید کرده و گفت که “این وظیفه نه فقط به عهده دولت، که بر دوش همه فعالان اقتصادی است تا با همت و توان مضاعف عقب ماندگی ها و کمبودهای گذشته را جبران کنند.

در حوزه اقتصادی، ضرورت بهره گیری از ظرفیت های برجام جهت تقویت رشد اقتصادی کشور و در حوزه سیاسی و امنیتی اجرای برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت امنیت در منطقه از سوی دیگر، اولویت مهم وزارت امور خارجه خواهد بود.

واژه های کلیدی: اقتصادی | تحریم ها | استفاده | لغو تحریم | نتیجه برجام | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs