کامفن اختلاف استقلال استقلال تراکتور

کامفن: اختلاف استقلال استقلال تراکتور پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بدهید، مجوز شکار بگیرید!

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید شرکت حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تاکنون مجوز شکار بیش از ۱۰ تا ۱۵ راس صادر نشده هست، گفت: هر مجوز شکار بین ۵۰ تا ۷۰ میلی

۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بدهید، مجوز شکار بگیرید!

۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بدهید، مجوز شکار بگیرید!

عبارات مهم : خارجی

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید شرکت حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تاکنون مجوز شکار بیش از ۱۰ تا ۱۵ راس صادر نشده هست، گفت: هر مجوز شکار بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون به شکارچیان خارجی فروخته می شود.

به گزارش ایلنا ؛علی تیموری در خصوص قیمت پروانه های صادر شده است جهت شکار گفت: قیمت های شکار جهت شکارچیان داخلی و خارجی تفاوت دارد و تاجایی که من می دانم قیمتی را که صندوق ملی محیط زیست جهت شکارچیان خارجی در نظر گرفته، بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.

او با بیان اینکه تاکنون مجوز شکار بیش از ۱۰ تا ۱۵ راس صادر نشده هست، گفت: شرکت حفاظت محیط زیست مجوز شکار ۱۰۵ راس را به صندوق ملی محیط زیست داده است و فکر می کنم تاکنون به ۸ شکارچی خارجی مجوز شکار داده شده است و شکار به وسیله آنها انجام شده است هست، البته ۲۰ شکارچی داخلی متقاضی دریافت پروانه شکار هستند و تا آخر سال همچنان وقت وجود دارد.

۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بدهید، مجوز شکار بگیرید!

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید شرکت حفاظت محیط زیست گفت: ۲۰ درصد مجوزهایی که هر سال جهت شکار صادر می شود، متعلق به جوامع محلی است که با قیمت دولتی و بسیار ارزان به فروش می رسد و ۸۰ درصد این پروانه ها متعلق به شکارچیان داخلی و خارجی است.

تیموری با بیان اینکه هر پروانه شکار به قیمت دولتی ۹۰۰ هزار تومان به فروش می رسد، یادآور شد: صندوق جهت ۱۰۵ پروانه شکار مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به شرکت پرداخت کرده هست. صندوق نیز با توافقی که با شکارچی می کند پروانه های شکار را به آنها می فروشد و قرار است ۸۰ درصد مبلغ این فروش جهت خدمات رسانی به همان منطقه شکار هزینه شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید شرکت حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تاکنون مجوز شکار بیش از ۱۰ تا ۱۵ راس صادر نشده هست، گفت: هر مجوز شکار بین ۵۰ تا ۷۰ میلی

او همچنین تاکید کرد: تعیین فصل شکار بر عهده کارشناسان محیط زیست است و مدیران استان ها پیشنهاد شکار در این فصل را مطرح کردند و بعد از آن عنوان در جلسه کارگروه شکار بررسی و تصمیم بر این شد که پروانه شکار صادر شود.

واژه های کلیدی: خارجی | صندوق | میلیون | پروانه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs